Fundusze unijne


Dofinansowanie w ramach Dotacji na Kapitał Obrotowy

Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19. Pomoc finansowa udzielana na podstawie programu nr SA.57015 (2020/N). Wartość projektu: 102 499,12 PLN Wkład Funduszy Europejskich: 102 499,12 PLN

Wdrożenie innowacyjnego oprogramowania do przedsiębiorstwa Polak Meble szansą na jego rozwój.

Tarcza Finansowa 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju dla mikro, małych i średnich firm